Korisne Informacije

Kako odjaviti GIS u Austriji ?

Kako odjaviti GIS u Austriji ? GIS ili Gebühren Info Service je pretplata koju je svako domaćinstvo u Austriji dužno da plaća ukoliko na mestu stanovanja poseduje uređaj koji može da primi radio-televizijski signal. To dakle znači da je svako domaćinstvo u obavezi da prijavi posedovanje takvog uređaja i da svakog meseca plaća pretplatu. “Agenti” […]

Kako naučiti Njemački na zabavniji način?

Kako naučiti Njemački na zabavniji način? Vaš zadatak je pre svega da naučite svoj mozak da učenje jezika povezuje sa zabavom i osećajem zadovoljstva. Čitajte vijesti, novine i magazine na njemačkom jeziku – Ne morate čitati romane, mada i to možete ako želite i imate vremena, ali dostupne su vam vijesti na internetu, različiti članci […]

Razlike između njemačkog jezika u Austriji, Švjacrskoj i Njemačkoj

Njemački jezik je maternji jezik skoro 100 miliona ljudi, koristi se kao službeni jezik u šest evropskih država i jedan je od zvaničnih jezika Evropske unije. Njemački je pluricentričan jezik sa tri glavna centra u kojima se koristi: Njemačka, Austrija i Švajcarska. Na osnovu ova tri glavna centra razlikujemo tri ravnopravna varijeteta njemačkog jezika: njemački, […]

Kako napisati CV na njemačkom?

Da biste dobili posao u nekoj od germanskih zemalja , prvo treba da konkurišete.  Za konkurs je najčešće je potreban CV na nemačkom, da biste kasnije otišli na Bewerbungsgespräch / Intervijuv. Nemojte se igrati sa različitim fontovima.  Treba biti kreativan, ali ne previše U suprotnom će vaša radna biografija djelovati haotično.  Izaberite Arial, Times New […]

Scroll to top