Kako do “Rot-Weiß-Rot” karte (Austrija) ?

kako-do-rot-weis-rot-karte-austrija
4.3
(27)

Od 1. jula 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljavanja kvalifikovane radne snage iz celog sveta kroz sistem „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-belo-crvena dozvola).

Pomoću dozvole “Rot-Weiß-Rot – Karte” zainteresovani kandidati iz država koje nisu članice EU na osnovu  objektivnih kriterijuma neposredno mogu da ustanove da li mogu da se dosele u Austriju i pod kojim uslovima.

Sistem bodovanja zasniva se na sledećim kriterijumima:

 • kvalifikacija (fakultet,srednja škola,posebni certifikati …)
 • radno iskustvo 
 • poznavanje jezika (Njemački ili Engleski)
 • starost (do 30. i od 30. godine života)
 • studije u Austriji (kod posebno visokokvalifikovanih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte” važi 24 mjeseca i omogućava zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena.

Lica koja se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte” pre dolaska u Austriju ne moraju da dokazuju poznavanje nemačkog jezika (ne podležu obavezi “Nemački jezik pre doseljenja”).

Međutim, poznavanje nemačkog ili engleskog jezika može doneti bodove. Zajedno sa poznavanjem Njemačkog i Engleskog jezika , Spanskog, Francuskog ili BSK(Srpski,Hrvatski,Bosanski) možete dobiti do 25 bodova, što je skoro polovina od traženih 55.

Detaljan postupak dobijanja „Rot-Weiß-Rot – Karte”

Ova karta omogućava naseljavanje državljana trećih zemalja sa odredjenom poslovnom kvalifikacijom. Uslov je u svakom slučaju ponuda radnog mesta u struci u Austriji. Vlasnik karte je vezan za to radno mesto najmanje 21 mesec, posle 2 godine je moguć prelazak na slobodno radno tržište. Rot-Weiß-Rot karte se izdaju u četiri različita slučaja:

1. Posebno visoko kvalifikovani (besonders Hochqualifizierte)

Osobe koje po bodovnoj listi (vidi prilog A – slika na kraju teksta) dostignu najmanje 70 od 100 bodova se smatraju „posebno visoko kvalifikovanim“.Osobe sa sledećim zanimanjima ispunjavaju uslove većs a 65 bodova: Diplomirani inženjeri mašinstva; Diplomirani inženjeri elektrotehnike za energetiku; Diplomirani inženjeri elektrotehnike; Diplomirani inženjeri elektrotehnike za elektromehaniku; Ostali diplomirani inženjeri; Diplomirani inženjeri organizacije rada; Diplomirani ekonomisti, statističari; privredni Poverenici; Lekari(sa nostifikacijom). Ukoliko posebno visoko kvalifikovana osoba nađe zaposljenje odgovarajuće svojoj kvalifikaciji, moguće je izdavanje Rot-Weiß-Rot karte.

2. Ostala ključna radna snaga (sonstige Schlüsselkräfte)

Osobe koje po bodovnoj listi (vidi prilog C – slika na kraju teksta) dostignu najmanje 55 od 90 bodova mogu dobiti Rot-Weiß-Rot kartu kao ostala ključna radna snaga. Uslov je da već postoji ponuda za odredjeno radno mesto. Mesečna bruto plata za osobe ispod 30 godina mora iznositi najmanje € 2.835,00 za osobe starije od 30 godina najmanje € 3.404,00. Zahtev za izdavanje Rot-Weiss-Rot karte može biti odbijen ukoliko su na birou za zapošljavanje već registrovane osobe sa istom kvalifikacijom (Austrijanci koji su na bioru rada sa istim zanimanjem).

 

3. Osobe koje su završile studije u Austriji (Studienabsolventen)

Svršeni studenti diplomskih, bečelor, master ili doktorskih studijau Austriji,koji su našli zaposlenje na nivou svog obrazovanja mogu dobiti Rot-Weiß-Rot kartu ukoliko im buduća mesečna bruto plata iznosi najmanje €2.551,50. (Ovo važi samo godinu dana nakon dobijanja diplome, poslije se vodite kao “Ostala ključna radna snaga” i onda imate provjeru tržišta rada).

4. Deficitarni stručni kadar

Godišnjom uredbom vlada izdaje listu sa deficitarnim zanimanjima. Osoba koja po bodovnoj listi (vidi prilog B – slika na kraju teksta) dostigne najmanje 55 od 90 bodova moze dobiti Rot-Weiß-Rot kartu kao stručnjak u deficitarnom zanimanju. Uslov za to je ponuda radnog mesta u struci sa platom koja odgovara kolektivnom ugovoru, zakonu ili običaju te branše. Za pojedinačne pokrajine (osim za Beč i Burgenland)je definisana posebna lista zanimanja.

 • Pogledajte listu deficitarnih zanimanja za 2024 godinu Link

 

Plava karta –EU (Blaue Karte –EU)

Ovu dozvolu za nastanjenje mogu dobiti visokoobrazovane osobe (univerzitetsko i više obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine). Uslov/uvjet je da već postoji ponuda za radno mesto odgovarajuće obrazovanju, sa godisnjom bruto platom od najmanje € 47.855 .Zahtev za Plavu kartu–EU može biti odbijen ukoliko su na birou za zapošljavanje već registrovane osobe sa istom kvalifikacijom.Članovi porodice/obitelji (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje saslobodnim pristupom radnom tržistu

B.Postupak:

Zahtevi za Rot-Weiß-Rot kartu ili za Plavu kartu –EU se podnose u nadležnoj austrijskoj ambasadi. Ukoliko se kvalifikovana osoba već legalno nalazi u Austriji (na osnovu bezviznog turističkog boravka, sa vizom D ili sa pravom boravka za svršene studente u Austriji) zahtev se može podneti i u nadležnoj upravi u Austriji (u Beču: magistratsko odeljenje 35, 1200 Wien, Dresdnerstraße 93).Zahtev se podnosi lično uz pismenu potvrdu budućeg poslodavca. Alternativno i budući poslodavac može predati zahtev u Austriji. Postupak traje najviše osam sedmica.

C.Članovi porodice:

Članovi porodice (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu. Članovima porodice iz grupe “ostala kljucne radne snage”, “austrijski diplomci” i “deficitarni stručni kadar potrebna je potvrda o poznavanju nemačkog jezika na nivou A1 (izuzeta su deca ispod 14 god. i osobe sa maturskim svedočanstvom ili završenim fakultetom)

Formulari:

 • Formular za zahtjev Rot-Weiß-Rot” karte – Link (PDF File)
 • Formular koji popunjava poslodavac “Arbeitgebererklärung” – Link  (Word File)

Da li vam je članak bio koristan?

Prosječan rejting : 4.3 / 5. Broj glasova: 27

Za sada niko nije glasao! Prilika da budeš prvi/a?

Ako ti je ova objava korisna...

Podjeli da i drugi vide!

Kako do “Rot-Weiß-Rot” karte (Austrija) ?

4 thoughts on “Kako do “Rot-Weiß-Rot” karte (Austrija) ?

 1. Sve više onih koji traže prevod dokumenata overen od strane sudskih prevodioca ukazuje da se sve više naših iseljava iz Srbije i to značajan broj njih baš u Austriju.

 2. Previše netačnih informacija u ovom tekstu obzirom da radim za firmu koja posreduje pri zapošljavanju radnika u Austriji iz “trećih” zemalja. Ne znam čemu svrha ovakvih dezinformacija?

  1. Pozz molim vas ako moze da mi se javite privatno,bio bi vam jako zahvalan,moze te na watts ili viber,moj broj je+43 677 61413906,
   Hvala puno inaprijed

Ostavi Komentar

Scroll to top